Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2015.

Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2015. Side 79.

Ovenfor omtales "En historie om Landsled og familien Christiansen" fra 2008: " ... en guldgrube for alle, som interesserer sig for landdistrikternes udvikling og senere gradvise hendøen."(Carsten Koch i Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2009.) Hæftet kan købes hos forlaget J-bog, klik her .

Historisk Samfund for Præstø Amt. Årbog 2015. S 79. Ønsker du anmeldelsen i printbar form, klik på "Download fil":