Her ses Teknisk Skole midt i billedet på højre side af gaden. Gaden er den nuværende Skolegade, der dengang hed Nygade. Arkivfoto: Lokalhistorisk Forening Møn.