Da Karl Kordovsky første gang søgte om dansk indfødsret i 1950, indgik denne erklæring fra overbetjentene Karlsen og Hjortshøj som bilag. Kilde: Rigsarkivet. Indfødsretssag vedr. Karl Kordovsky.